?php echo Configuracion::SiteTitle?>

Aviso Legal, Política de Privacidad y Cookies


Titularitat del lloc web

https://nules.atenciociutadana.es/ , és un domini d'internet de titularitat:

 • Nules
 • Plaça Major, 1
 • Tel: 964 67 00 01
 • correu: nules@nules.es
 • Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es

Avís Legal

Mitjançant del present document, l'Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l'accés, navegació i ús del Lloc Web de l'ajuntament de Nules. En particular, informa i regula l'accès i ús dels següents llocs web:

Lloc de Atenció Ciudatana i Cites

De conformitat amb l'article 39 de la Lley 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Jurídic del Sector Públic, s'enten per lloc web al punt d'accés electrònic, en aquest cas www.nules.es (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) titularitat de la qual es correspon, en aquest cas, a l'Ajuntament de Nules, qui permet l'accés a través d'internet a la informació publicada i a la gestió de atenció ciudatana i cites https://nules.atenciociutadana.es/

És per açò que, es recomana que abans d'iniciar la navegació, llija atentament el present 'Avís Legal'.

Caràcter de la informació publicada al Lloc

Les informacions oferides mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

L'Ajuntament de Nules vigila que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima rapidesa possible, tractant d'evitar errors corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l'Ajuntament de Nules no pot garantir la inexistència d'errors ni que al contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda al LLoc Web pot ser modificada i actualitzada per l'Ajuntament de Nules, sense necessitat d'avís previ, tant en allò relatiu amb el contingut com amb el disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicable.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Lloc ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal..

L'Ajuntament procura que la informació siga exacta i precisa, i procediran a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. L'Ajuntament de Nules no pot garantir la inexistència d'errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

Condicions i termes generals d'ús del LLoc

Per l'accés, navegació pel Lloc d'Internet de l'Ajuntament de Nules i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, Vosté adquireix la condició d'Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d'Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regisquen la prestació dels serveis que es disposaren en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de l'Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculados des de https://nules.atenciociutadana.es/ , de les quals no respon l'Ajuntament de Nules.

L'Ajuntament de Nules podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d'Ús, així com les Condicions Particulars, que s'establiren.

En tot cas, l'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l'Ajuntament de Nules ofereix a través del Lloc i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Lloc, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Lloc o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l'Usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Lloc, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'Ajuntament de Nules o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera siga capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del Ajuntament de Nules o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferits en el Lloc amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l'Ajuntament de Nules es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l'accés i ús del Lloc i, si escau, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja el realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d'autoritat competent.

Responsabilitat

L'Ajuntament de Nules no es fa responsable dels danys i perjudicis que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i)Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l'Ajuntament de *get('*name'); ?>, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l'Ajuntament de Nules.

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a l'Ajuntament de Nules, degudes a l'Usuari, a tercers, o a suposats de força major.

(v) El Lloc Web de l'Ajuntament de Nules pot contenir enllaços a pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l'Ajuntament de Nules no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l'accés o ús d'aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s'abandona o no el Lloc de l'Ajuntament de Nules. En tot cas, al eixir de la direcció https://nules.atenciociutadana.es/ , la informació o els serveis als que s'accedisca queden fora de l'àmbit de responsabilitat del titular del Lloc de l'Ajuntament de Nules.

Propietat intelectual e industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Lloc estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l'Ajuntament de Nules.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie autorització expressa de l'Ajuntament de Nules.

La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta seu, atorgada a l'Usuari, es limita a la descàrrega d'aquest contingut i l'ús privat d'aquest. De conformitat amb l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no siga alterat.(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que se cite la font i (d) Que s'esmente la data de l'última actualització.

Política de privacitat

A l'Ajuntament de Nules estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals. És per aquest motiu que, la present Política de Privacitat, té com objectiu informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l' Ajuntament de Nules, gestiona en aquest lloc web i a qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils.

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

L'Ajuntament de Nules és qui ostenta la condició de Responsable del Tractament, estant assessorat i supervisat per a l'adequada protecció pel nostre Delegat de Delegat de Protecció de Dades. nules@nules.es

Perquè tractem les teues dades personals de contacte?

Les dades que se'ns faciliten, així com qualssevol altres generats durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, els podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats /o prestats per aquest Ajuntament. Si escau, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en uns altres el compliment d'una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per l'Ajuntament d'una missió realitzada en interés públic o en exercici de Poders Públics, en uns altres la protecció d'interessos vitals i en uns altres l'execució d'un contracte.

L'aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s'entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seua, que manifesta aquest consentiment.

Per quant temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se'ns faciliten els conservarem per a mantindre un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient, sempre que el ciutadà no sol·licite la supressió de les seues dades. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d'aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser comunicats a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.

Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per tal d'exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant de quaslevol dels punts de registre d'entrada de l' Ajuntament, en línia mitjançant el lloc web del mateix, així com a l'adreça de correu electrònic nules@nules.esA aquest efecte i per a més informació, pot informar-se trucant al telèfon.

En tot cas podrà, igualment, formular reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

Nules Plaça Major, 1 Tel: 964 67 00 01 correu: nules@nules.es Seu Electrònica: https://nules.sedelectronica.es Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es

Accesibilitat

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat indicats en la norma UNE 139803:2012. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tots els llocs web han de complir si volen ser accessibles, servint a més com a base per al Certificat d'Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web) actualment vigent a Espanya.

Així mateix, els llocs web de l'Administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

Aquest lloc s'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l'accessibilitat, per al qual es realitzen revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En qualsevol cas, és possible que trobeu alguna pàgina que no s'adapti al 100% a aquests estàndards, atès que algunes de les seccions contingudes en el lloc estan en procés d'adaptació i millora. Si experimenteu alguna dificultat en l'accés a la informació continguda en aquest lloc web, si us plau, contacteu amb nosaltres. Realitzarem les millores necessàries com més aviat millor.

Tecles d'accés ràpid

Polsant una combinació de tecles podreu accedir ràpidament a determinades pàgines o continguts de la pàgina.

Tecla 0: Pàgina d'inci

Amb els següents números podrà accedir a les seccions disponibles en el Sitio.

Depenent del navegador que utilitzeu, el procediment és diferent. A continuació expliquem el funcionament per als navegadores més habituals.

 • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
 • Mozilla, Firefox i Chrome: Alt + tecla (al Firefox 2: Alt + Majúscules + tecla)
 • Opera: Majúscules + Esc + tecla
 • Safari: Cmd + tecla

Mida del text

Les mides de les fonts estan definides amb unitats relatives per què pugueu ampliar o disminuir la mida de la font des de les opcions del navegador:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text

Per a modificar la mida de tot a la pàgina (efecte zoom):

 • Ctrl + + per a augmentar-lo
 • Ctrl + - per a disminuir-lo
 • Ctrl + 0 restaura la mida original

Canviar a contrast alt

En la part superior dreta de la capçalera es disposa d'una opció d'alt contrast que mostra el fons en color negre, el text en blanc i els enllaços de color groc. D'esta manera les persones amb problemes de visió poden accedir a la informació més còmodament. Es pot tornar a la presentació original polsant novament sobre el botó.POLÍTICA DE PRIVACIDAD

PRIMERO. Información Adicional sobre Protección de Datos

Este Nules en cumplimiento del deber de informar establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) en concordancia con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) y demás normativa concordante sobre la materia indica: ¿Quién es el Responsable del Tratamiento de los datos?

Identidad El Nules es la entidad responsable del tratamiento de los datos personales.
Dirección postal Plaça Major, 1
Dirección electrónica www.nules.es
Correo electrónico nules@nules.es
Teléfono Tel: 964 67 00 01
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos dpd@dipcas.es


¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales?

La finalidad principal del tratamiento a que se destinan los datos personales es la tramitación y gestión de expedientes administrativos, así como las actuaciones derivadas de ellos.


¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

¿Existencia de decisiones automatizadas?

Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sería cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa una persona.

Deberá de regularse la toma de decisiones automatizadas en una normativa propia, definiendo en la misma las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad. Dicha normativa estará a disposición de los ciudadanos en la sede electrónica de esta Entidad.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, todo ello en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Este Ayuntamiento informa de que los datos personales de los interesados se comunicarán a los diversos departamentos del Nules y empresas autorizadas mediante contrato de gestión de este servicio, siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente y siempre que exista normativa legal que lo ampare.

Mediante contrato de encargo se ha habilitado a Eternity Online 2016 S.L. como encargado del tratamiento, para tratar por cuenta de este Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio de sistema de atención ciudadana y gestor de colas de espera.

¿Cuáles son sus derechos sobre los datos facilitados?

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en este Ayuntamiento se están tratando o no datos personales que les conciernen.

Las personas interesas tienen derecho a acceder a sus datos personales así como a solicitar la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o, en su caso, solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos, retirar su consentimiento, sin perjuicio de que este administración se pueda negar a suprimir los datos, entre otros motivos, por fines de archivo en interés público.

Asimismo los interesados tienen derecho, en determinadas circunstancias a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso dichos datos sólo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público. (Puede solicitar la limitación del tratamiento de los datos en las circunstancias indicadas en el artículo 18 del RGPD)

El interesado tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular a que los datos personales que le conciertan sean objeto de un tratamiento de datos. Este Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

En relación al derecho a la portabilidad de los datos, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que le incumban para transmitirlo a otro responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, siempre que este derecho se base en el consentimiento o en la ejecución de un contrato.

Los afectados pueden ejercitar sus derechos mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento, ya sea por vía electrónica o presencialmente. Este Ayuntamiento ha puesto a su disposición un modelo de solicitud para el ejercicio de sus derechos al que puede acceder en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control?

Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en este Ayuntamiento proceden del registro y del documento de recogida de datos cumplimentado por el interesado, de otras Administraciones Públicas y de empresas contratistas de este Ayuntamiento.

Con la finalidad de ofrecer el mejor servicio a los usuarios y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su frecuencia de utilización.

Las categorías de datos que se tratan son:

 • Datos de identificación: Nombre y apellidos
 • Códigos o claves de identificación: Documento Nacional de Identidad, firma electrónica
 • Direcciones Postales o electrónicas, teléfono

No se tratan datos especialmente protegidos

SEGUNDO. Medidas de Seguridad

Las medidas de seguridad adoptadas por el Nules son las requeridas de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del RGPD teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. Este Ayuntamiento tiene establecidas las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.

En todo caso, el Nules tiene implementados los mecanismos suficientes para:

 • Seudonimizar y cifrar los datos personales
 • Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 • Restaurar la disponibilidad y el acceso de los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico
 • Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
 
TERCERO. Datos de Navegación y Cookies

  Los datos de navegación que se puedan tratar a través de la sede electrónica del Nules se recogen en la política de cookies a la que se puede acceder a través del siguiente enlace https://nules.atencionciudadana.es/